naglowek.jpg
 
Aktualności
WAŻNE dla interesantów wydziału komunikacji naszego starostwa
20-03-2020

Jest propozycja Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury aby wydłużyć do 180 dni czas na zrejestrownaie samochodów używanych kupionych w UE. Jak tylko przepis wejdzie w życie - poinformujemy o tym.

 

Starosta Zduńskowolski przekazuje do publicznej wiadomości, stanowisko Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury z dnia 17 marca 2020 r. który informuje, że w związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą konieczności podjęcia wszelkich działań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 - w dniu 16 marca 2020 r. Minister Infrastruktury przekazał do Ministra Rozwoju do przygotowywanej przez MR nowej tzw. „specustawy" - propozycję wprowadzenia przepisów epizodycznych związanych z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284), zwanej dalej „Prd".

 

W przekazanym do MR projekcie przepisów zaproponowano do dnia 31 grudnia 2020 r. wydłużenie do 180 dni terminów:

- Na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzonym z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego, o których mowa w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 Prd. Obecnie aby spełnić te wymagania właścicieli pojazdów obowiązuje termin 30 dni. W wyniku tego wydłużenia inaczej będzie rozkładać się w czasie realizacja postępowań w sprawach kar pieniężnych, o których mowa w art. 140mb Prd

- W zaproponowanych przepisach zapewniono również, że właściciele pojazdów, którzy w okresie 30 dni przed dniem ich wejścia w życie nie wykonali omawianego obowiązku rejestracji pojazdu albo zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego będą korzystać także z wydłużonego do 180 dni terminu określonego w ww. przepisach Prd.

 

Przekazana propozycja przepisów ma na celu rozwiązanie problemu osób oczekujących w kolejkach w urzędach rejestrujących pojazdy, jak i ochronę pracowników starostw, którzy również narażeni są na ryzyko zarażenia tym wirusem.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg