naglowek.jpg
 
Aktualności
XV sesja VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
13-12-2019

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Piotr Warchlewski zaprasza na obrady XV sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuje w dniu 20 grudnia br. o godz. 10.00 (piątek), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815). Posiedzenie odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XV sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Powiatu Zduńskowolskiego w 2018 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Zduńskowolskiego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Zduńskowolskiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2020 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2020 rok.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXIX/29/17 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 19 maja 2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR III/21/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019–2040 - FK.26/19.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR III/22/18 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 – FK.27/19.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020.

15. Informacja Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

16. Interpelacje i zapytania Radnych.

17. Wnioski i oświadczenia Radnych

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie XV sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg