naglowek.jpg
 
Aktualności
Organizacjo zgłoś swojego członka do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
11-09-2019

Starosta Zduńskowolski zaprasza organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu zduńskowolskiego do zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Zduńskowolskim celem uzupełnienia jej składu.

Zgłoszenie winno zawierać: pełną nazwę jednostki zgłaszającej, imię i nazwisko oraz adres do korespondencji kandydata, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Rady.

Zgłoszenie kandydatów należy dokonać w formie pisemnej i przedłożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ulicy Złotnickiego 25 , w terminie do 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, tj. od dnia 10 września 2019 r. (publikacja dostępna http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=5002).

Powołanie członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Zduńskowolskim, w celu uzupełnienia jej składu, nastąpi w terminie określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U.z2003r.Nr62,poz.560).

Szczegółowych informacji udziela Wydział Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Żeromskiego 3a, 98-220 Zduńska Wola, pokój 27, tel. (43) 672-29-52.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg