naglowek.jpg
 
Aktualności
Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole
07-03-2019

Dziś oficjalnie podsumowaliśmy rozbudowę powiatowego Zespołu Szkół w Karsznicach.

Na zorganizowanej z tej okazji konferencji podsumowującej projekt pn. "Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole – MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W ZDUŃSKIEJ WOLI KARSZNICACH – ZADANIE II: BUDOWA BUDYNKU Z 3 SALAMI DYDAKTYCZNYMI DLA KLAS O PROFILACH: HOTELARSKIM, GASTRONOMICZNYM I KOLEJOWYM WRAZ Z I WYPOSAŻENIEM", uczestniczyli przedstawiciele: władz samorządowych, firm współpracujących ze szkołą, szkół podstawowych i średnich oraz młodzieży uczącej się w szkole.

 

Nowo wybudowany budynek otwiera wiele możliwości i daje szansę na nauczanie młodzieży w bardzo profesjonalnych warunkach.

 

Projekt pn. Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole – Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach – zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem został zrealizowany przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VII. Infrastruktura usług społecznych, Działanie: VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne.

Informacje o projekcie:

Okres realizacji: 2017 – 2019

Całkowita wartość projektu: 6 496 460 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 4 225 392 zł

Wkład własny Powiatu Zduńskowolskiego: 2 271 068 zł

 

Celem projektu było polepszenie sytuacji w zakresie jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji zawodowej w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli – Karsznicach.

Beneficjentem jest Powiat Zduńskowolski.

 

Podstawowym elementem przedsięwzięcia jest rozbudowa Zespołu Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli Karsznicach poprzez dobudowanie do istniejącej infrastruktury budynku, w którym znalazły się trzy sale dydaktyczne dla potrzeb klas uczniów Technikum o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym oraz doposażenie tych sal. Ponadto wykonane zostało zewnętrzne stanowisko dydaktyczne w postaci torowiska dwutorowego ze zwrotnicą o długości 60 m. Projektowany obiekt został połączony z istniejącym budynkiem szkolno-dydaktycznym łącznikiem, w którym znalazła się kotłownia, oparta na gruntowych pompach ciepła. Integralną częścią przedsięwzięcia była budowa innych elementów, niezbędnych dla funkcjonowania projektowanego budynku, w tym zagospodarowanie terenu, a także budowa dróg i parkingów.

 

W ramach projektu zrealizowane zostały:

  • pracownia kolejowa: wyposażona w sprzęt dydaktyczny i specjalistyczny, w tym stanowisko komputerowe z oprogramowaniem do rysowania schematów stacji, makietę, kasę fiskalną. Integralną częścią pracowni kolejowej jest zewnętrzne torowisko dydaktyczne;
  • pracownia hotelarska: wyposażona w stanowiska recepcji hotelowej, połączona z jednostką mieszkalną, wyposażoną w łazienkę i zaplecze techniczno-magazynowe;
  • pracownia gastronomiczna: składająca się z dwóch pracowni – dydaktycznej i praktycznej w formie w pełni funkcjonalnej, czterostanowiskowej kuchni oraz
  • sala konferencyjna

 

Bezpośrednią grupą docelową projektu są uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Karsznicach.

 

Roboty budowlane związane z rozbudową wyniosły 5 736 747 zł, z czego 3 775 781  zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Wykonawcą robót budowlanych oraz dostawy części wyposażenia była firma P.H.B ”ZAMBUD II” Bartłomiej Biniek z Sieradza.

 

Na zakup środków trwałych w ramach projektu przeznaczone zostało 531 828  zł, w tym dofinansowanie stanowi 329 290  zł. W zakres środków trwałych wchodzą: wyposażenie specjalistycznej pracowni gastronomicznej, m.in. okapy kuchenne, szafy, stoły wydawcze, kuchnie, zmywarka, szafa chłodnicza, piec konwekcyjny, specjalistyczne wyposażenie kolejowe: zegary kolejowe, toromierze, profilomierze, centralka telefoniczna – dyspozytorska, stanowisko komputerowe z oprogramowaniem do rysowania schematów stacji, kasa fiskalna z programem szkoleniowym do sprzedaży biletów oraz wyposażenie pracowni hotelarskiej, w tym w pełni wyposażona jednostka mieszkalna z węzłem sanitarnym i zapleczem oraz salą konferencyjną. Ponadto zakupione zostało standardowe wyposażenie dydaktyczne, niezbędne dla prowadzenia zajęć lekcyjnych.

Integralną częścią przedsięwzięcia było kompleksowe zagospodarowanie terenu.

Dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych ruchowo został zapewniony przez zakup schodołazu.

 

 

Więcej zdjęć: https://www.facebook.com/Powiat-Zdu%C5%84skowolski-279864265398152/

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg