naglowek.jpg
 
Aktualności
Obrady XXXVI sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
19-10-2017

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Janusz Kochelski zaprasza na obrady XXXVI sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuję w dniu 27 października br. o godz. 10.00, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1868).

 

Posiedzenie odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXVI sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXV nadzwyczajnej sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

4. Informacja starosty zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Powołanie Komisji Uchwał.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu zduńskowolskiego za rok szkolny 2016/2017.

7. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Zduńskowolskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym w 2018 roku.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/86/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2035–FK.21/17.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/87/16 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 – FK.22/17.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zapolice na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia, gm. Zapolice wraz z rozbudową sieci wodociągowej i przebudową linii energetycznej, zadanie 1 – rozbudowa sieci wodociągowej w Paprotni, zadanie 2 – przebudowa linii energetycznej, zadanie 1 – rozbudowa sieci wodociągowej w Paprotni, zadanie 2 – przebudowa linii energetycznej, zadanie 3 – przebudowa drogi gminnej Nr 119011E w Paprotni” – FK.23/17.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zduńska Wola na dofinansowanie zadania pn: „Rozbudowa drogi gminnej nr 114260E w miejscowości Czechy w Gminie Zduńska Wola wraz z odwodnieniem – FK.24/17.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zapolice na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 119015E w m. Rembieszów –Kolonia wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 4917 E – FK.25/17.

13. Informacja przewodniczącego rady dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych powiatu zduńskowolskiego.

14. Informacja starosty zduńskowolskiego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych członków zarządu powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi.

15.Interpelacje i zapytania Radnych.

16.Wnioski i oświadczenia Radnych.

17.Sprawy różne.

18.Zakończenie posiedzenia XXXVI sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg