naglowek.jpg
 
Aktualności
Zapraszamy do udziału w sesji
21-10-2016

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego pan Janusz Kochelski zaprasza na obrady XXIII sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuje w dniu 28 października br. o godz. 10.00 (piątek).

 

Posiedzenie odbędzie się
w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacjiw Zduńskiej Woli,
ul. Kilińskiego 17-  PMDK  „Na Pięterku”

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXIII sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

4. Informacja Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Powołanie Komisji Uchwał.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu zduńskowolskiego za rok szkolny 2015/2016.

7. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. o.o. w Zduńskiej Woli za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2007-2020.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy dotyczącego współfinansowania opracowania Katalogu Ofert Inwestycyjnych.

10. a) Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych Powiatu Zduńskowolskiego.

b) Informacja Starosty Zduńskowolskiego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych      członków Zarządu Powiatu, Kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XIII/109/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2016-2025  –FK.22/16. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XIII/110/15 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 – FK.23/16. 

13. Interpelacje i zapytania Radnych. 

14. Wnioski i oświadczenia Radnych.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie XXIII sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg