naglowek.jpg
 
Aktualności
Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej
05-10-2016

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania
wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej  

dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia

w ramach projektu

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (II)”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

 

Wnioski będą przyjmowane od 04.10.2016r. do 07.10.2016 r.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne w wieku 18 - 29 lat (nieukończone 30 lat), dla których ustalono II lub I (w uzasadnionych przypadkach) profil pomocy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

- nie pracują,

- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych - w okresie ostatnich 4 tygodni).

Przewidywana liczba dotacji: 15 w podziale na następujące kategorie osób: 

  • osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem podstawowym, zasadniczym zawodowym, średnim zawodowym i ogólnym),
  • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osoby długotrwale bezrobotne (osoby do 25 roku życia pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, osoby powyżej 25 roku życia pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, dotyczy również okresu przed rejestracją w PUP),
  • osoby nie kwalifikujące się do żadnej z ww. kategorii.

W pierwszej kolejności do udziału w projekcie będą kwalifikowane osoby bezrobotne:

  • z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • długotrwale bezrobotne (w wieku poniżej 25 roku życia pozostające bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, w wieku powyżej 25 roku życia pozostające bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, dotyczy również okresu przed rejestracją w PUP);

Osobom do 25 roku życia kwalifikującym się do udziału w projekcie wsparcie musi być udzielone w okresie do 4 miesięcy od dnia rejestracji w PUP.

Wnioski z logiem „Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój”
można pobierać ze strony internetowej www.pupzdwola.pl

 

Informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli
pok. 18; Tel: (43) 823 23 27 wew. 279

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli ogłasza również nabór

wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych
po 50 roku życia dla których ustalono II lub I (w uzasadnionych przypadkach) profil pomocy w ramach środków Rezerwy Ministra.

 

Wnioski będą przyjmowane od 04.10.2016 r. do 07.10.2016 r.

 

Przewidywana liczba dotacji:

 

 

Wnioski można pobierać ze strony internetowej www.pupzdwola.pl zakładka:
dla bezrobotnych i poszukujących pracy / dokumenty do pobrania

 

Informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli
pok. 18; Tel: (43) 823 23 27 wew. 279

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg