naglowek.jpg
 
Aktualności
Zapraszamy na sesję
22-08-2016

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego pan Janusz Kochelski zaprasza na obrady XXI sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuje w dniu 26 sierpnia br. o godz. 10.00 (piątek).

Posiedzenie odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie XXI sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
4. Informacja Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5. Powołanie Komisji Uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej dla zadania pn: „Przebudowa ciągu  komunikacyjnego Wiejska – Kacza – Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej”. – PZD.023.3.2016
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej dla zadania pn: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska – Kacza – Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej”. – PZD.023.4.2016
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia partnerstwa i przekazania pomocy finansowej dla zadania pn: „Rozbudowa ulicy Królewskiej w Zduńskiej Woli”. – PZD.023.5.2016
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej dla zadania pn: „Przebudowa ul. Kilińskiego  w Zduńskiej Woli na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej”. – PZD.023.6.2016
10.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia partnerstwa i przekazania pomocy finansowej dla zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 119015E w m. Rembieszów Kolonia wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 4917E”. PZD.023.7.2016
11.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia partnerstwa i przekazania pomocy finansowej dla zadania pn: „Rozbudowa drogi gminnej nr 114260E w miejscowości Czechy w Gminie Zduńska Wola wraz z odwodnieniem”. – PZD.023.8.2016
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wojsławicach.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XIII/109/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2016-2025 – FK.18/16.  
14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XIII/110/15 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 – FK.19/16. 
15.  Interpelacje i zapytania Radnych. 
16.  Wnioski i oświadczenia Radnych.
17.  Sprawy różne.
18.  Zakończenie posiedzenia XXI sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg