naglowek.jpg
 
Aktualności
Stypendia Starosty Zduńskowolskiego
27-06-2016

W dniu 24 czerwca podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego odbyło się wręczenie stypendiów Starosty Zduńskowolskiego dla uczniów, którzy w roku szk. 2015/2016 osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz dla laureatów lub finalistów olimpiad i turniejów.

 

W bieżącym roku Zarząd Powiatu przydzielił stypendia 108 uczniom ze szkół podległych powiatowi. Nagrody otrzymało:

- 36 uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli

- 29 uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli,

- 18 uczniów z Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli,

-  11 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli,

- 8 uczniów z Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli,

- 4 uczniów z Zespołu Szkół Rolnicze CKU w Wojsławicach,

- 2 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

 

 

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Powiatu Zduńskowolskiego „Regulaminem przyznawania stypendium dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat zduńskowolski” (uchwała nr V/43/15 z dnia 27 marca 2015 r.) Zarząd Powiatu corocznie ustala kwotę bazową i przyznaje stypendium dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz szczególnie uzdolnionych uczniów, którzy w danym roku szkolnym zostali laureatami, lub finalistami olimpiad i turniejów (na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub okręgowym) organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125).

 

 

Ogółem suma przyznanych stypendiów za rok szk. 2015/2016 wyniosła 62 720, 00 zł.

Poniżej zdjęć z uroczystych zakończeń roku szkolnego oraz wykaz stypendystów.

 

I Liceum Oólnokształcące:

Zespół Szkół Zawodowych nr 1:

 

Zespół Szkół w Karsznicach:

II Liceum Ogólnokształcące:

 

 

WYKAZ:


Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła

Klasa

Osiągnięcie

Średnia ocen

końcowa

 

 

 

 

 

I Liceum Ogólnokształcące

1

Karol Adamiak

I Liceum Ogólnokształcące

III B

 

5,3

2

Daria Buśko

I Liceum Ogólnokształcące

III B

 

5,3

3

Izabela Kowalczyk

I Liceum Ogólnokształcące

III B

 

5,3

4

Jakub Wojtkowski

I Liceum Ogólnokształcące

III B

 

5,3

5

Aleksandra Pietrowska

I Liceum Ogólnokształcące

III C

uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

5,4

6

Emil Kusiak

I Liceum Ogólnokształcące

III C

 

5,4

7

Alicja Pawlak

I Liceum Ogólnokształcące

III C

 

5,4

8

Marta Krajda

I Liceum Ogólnokształcące

III F

 

5,3

9

Mateusz Placek

I Liceum Ogólnokształcące

III F

uczestnik etapu wojewódzkiego Olimpiady Historycznej

 

10

Szymon Wawrzyniak

I Liceum Ogólnokształcące

III C

uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

 

11

Krzysztof Szewczyk

I Liceum Ogólnokształcące

I C

uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

5,7

12

Ewelina Błaszczyk

I Liceum Ogólnokształcące

II A

uczestnik etapu wojewódzkiego Olimpiady Historycznej

5,3

13

Maciej Teodorczyk

I Liceum Ogólnokształcące

II A

uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

 

14

Adam Niezgodzki

I Liceum Ogólnokształcące

II A

uczestnik etapu diecezjalnego Olimpiady Teologii Katolickiej

5,4

15

Zuzanna Dróżdż

I Liceum Ogólnokształcące

I A

 

5,4

16

Nina Szymoniak

I Liceum Ogólnokształcące

I A

 

5,3

17

Bartosz Bartoszek

I Liceum Ogólnokształcące

I B

 

5,3

18

Weronika Jakubowska

I Liceum Ogólnokształcące

I B

 

5,3

19

Paulina Wrąbel

I Liceum Ogólnokształcące

I B

 

5,3

20

Maciej Zając

I Liceum Ogólnokształcące

I C

 

5,5

21

Weronika Domagalska

I Liceum Ogólnokształcące

I D

 

5,4

22

Julia Korczak

I Liceum Ogólnokształcące

I D

 

5,4

23

Patrycja Krawczuk

I Liceum Ogólnokształcące

I D

 

5,3

24

Maja Sowińska

I Liceum Ogólnokształcące

I D

 

5,4

25

Sandra Nowicka

I Liceum Ogólnokształcące

I D

 

5,3

26

Natalia Bartczak

I Liceum Ogólnokształcące

I E

 

5,3

27

Kacper Giezek

I Liceum Ogólnokształcące

II A

 

5,3

28

Igor Kulda

I Liceum Ogólnokształcące

II B

 

5,9

29

Adam Podgrodzki

I Liceum Ogólnokształcące

II B

 

5,3

30

Wiktor Rosiak

I Liceum Ogólnokształcące

II B

 

5,3

31

Zuzanna Łuś

I Liceum Ogólnokształcące

II C

 

5,3

32

Kacper Mazurkiewicz

I Liceum Ogólnokształcące

II C

 

5,5

33

Julia Czerbniak

I Liceum Ogólnokształcące

II E

 

5,3

34

Anna Marędziak

I Liceum Ogólnokształcące

II E

 

5,4

35

Joanna Pabich

I Liceum Ogólnokształcące

II E

 

5,3

36

Marta Smolarek

I Liceum Ogólnokształcące

II E

 

5,9

II Liceum Ogólnokształcące

1

Gabriela Potoniec

II Liceum Ogólnokształcące

III A

 

5,4

2

Marta Łyszczarz

II Liceum Ogólnokształcące

III C

 

5,5

3

Mateusz Połczyński

II Liceum Ogólnokształcące

III A

 

5,4

4

Michal Kaczmarczyk

II Liceum Ogólnokształcące

III A

 

5,4

5

Justyna Florczak

II Liceum Ogólnokształcące

III B

uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Historycznej, finalistka etapu ogólnopolskiego Olimpiady Teologii Katolickiej

5,4

6

Maria Piontek

II Liceum Ogólnokształcące

III B

uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Historycznej

 

7

Kamil Pietrzak

II Liceum Ogólnokształcące

III A

uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Przedsięborczości

 

8

Maciej Kardacki

II Liceum Ogólnokształcące

III A

uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Przedsięborczości

 

9

Cezary Klimkowski

II Liceum Ogólnokształcące

II B

uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Historycznej

 

10

Gabriela Gruda

II Liceum Ogólnokształcące

II B

uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Historycznej

 

11

Natalia Maląg

II Liceum Ogólnokształcące

II D

uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Historycznej

 

12

Wojciech Snowarski

II Liceum Ogólnokształcące

I D

uczestnik etapu diecezjalnego Olimpiady Teologii Katolickiej

 

13

Weronika Peljak

II Liceum Ogólnokształcące

I A

uczestnik etapu diecezjalnego Olimpiady Teologii Katolickiej

 

14

Natalia Galert

II Liceum Ogólnokształcące

II B

uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Języka Rosyjskiego

 

15

Agnieszka Jeżak

II Liceum Ogólnokształcące

II A

uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Przedsięborczości

 

16

Karolina Polińska

II Liceum Ogólnokształcące

II A

uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Przedsięborczości

 

17

Eryk Bazela

II Liceum Ogólnokształcące

I B

uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Przedsięborczości

 

18

Aleksandra Rosińska

II Liceum Ogólnokształcące

II B

uczestnik etapu okręgowego Olimpiady z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

 

19

Justyna Szymczak

II Liceum Ogólnokształcące

II C

 

5,3

20

Monika Kosecka

II Liceum Ogólnokształcące

I B

 

5,3

21

Błażej Bomba

II Liceum Ogólnokształcące

I C

 

5,3

22

Wojciech Markowski

II Liceum Ogólnokształcące

I C

 

5,3

23

Weronika Fikus

II Liceum Ogólnokształcące

I C

 

5,5

24

Mateusz Matczak

II Liceum Ogólnokształcące

I C

 

5,6

25

Maria Rajczak

II Liceum Ogólnokształcące

I C

 

5,5

26

Paulina Kołodziejczyk

II Liceum Ogólnokształcące

I C

 

5,6

27

Hanna Wajman

II Liceum Ogólnokształcące

I A

 

5,3

28

Iga Zaremba

II Liceum Ogólnokształcące

I A

 

5,3

29

Mateusz Półgrabia

II Liceum Ogólnokształcące

I A

 

5,4

Zespół Szkół Elektronicznych

1

Mateusz Dionizy

Zespół Szkół Elektronicznych

kl. II T

uczestnik etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra", uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej

5,3

2

Michał Feliniak

Zespół Szkół Elektronicznych

kl. II T

uczestnik etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra"

 

3

Szymon Jachimiak

Zespół Szkół Elektronicznych

kl. I T

uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra"

 

4

Mariusz Kowalczyk

Zespół Szkół Elektronicznych

kl. IV T

uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej

 

5

Michał Kurzawa

Zespół Szkół Elektronicznych

kl. IV T

Finalista etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra", finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej

5,3

6

Kacper Makowski

Zespół Szkół Elektronicznych

kl. II T

uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra"

 

7

Paweł Młynarczyk

Zespół Szkół Elektronicznych

kl. IV T

 

5,2

8

Maksym Prusisz

Zespół Szkół Elektronicznych

kl. III T

laureat etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, finalista etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra", uczestnik etapu okregowego Oimpiady Wiedzy Technicznej

5,2

9

Bartłomiej Rybacki

Zespół Szkół Elektronicznych

kl. III T

uczestnik etapu okręgowego Olmipiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra"

 

10

Gabriel Stelmasiak

Zespół Szkół Elektronicznych

kl. III T

uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra", uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej

5,5

11

Hubert Świerczewski

Zespół Szkół Elektronicznych

kl. II T

uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra"

 

12

Aleksander Forusiński

Zespół Szkół Elektronicznych

kl. I T

 

5,0

13

Dawid Olbiński

Zespół Szkół Elektronicznych

kl. III T

 

5,6

14

Alan Piechol

Zespół Szkół Elektronicznych

kl. II T

 

5,1

15

Dawid Woźniak

Zespół Szkół Elektronicznych

kl. III T

 

5,2

16

Dominik Szczepański

Zespół Szkół Elektronicznych

kl. III T

 

5,1

17

Hubert Piątek

Zespół Szkół Elektronicznych

kl. III T

 

5,0

18

Patrycja Zawadzka

Zespół Szkół Elektronicznych

kl. III T

 

5,4

Zespół Szkół Rolnicze CKU

1

Kamila Górska

Zespół Szkół Rolnicze CKU

III LO

 

5,3

2

Patryk Kolęda

Zespół Szkół Rolnicze CKU

II T

 

5,1

3

Anna Różańska

Zespół Szkół Rolnicze CKU

II LO

 

5,4

4

Patryk Miśkiewicz

Zespół Szkół Rolnicze CKU

I LO

 

5,4

Zespół Szkół (Karsznice)

1

Michał Augustyniak

Zespół Szkół

II LO

 

5,3

2

Paulina Sajda

Zespół Szkół

I T

 

5,0

3

Natalia Krata

Zespół Szkół

II T

 

5,0

4

Katarzyna Mikołajczyk

Zespół Szkół

III T

 

5,2

5

Eryka Radwańska

Zespół Szkół

II T

uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Fizycznej

 

6

Gracjan Siekierski

Zespół Szkół

II T

 

5,0

7

Kamil Siekierski

Zespół Szkół

II T

 

5,3

8

Paula Ciesielska

Zespół Szkół

III T

 

5,2

Zespół Szkół Specjalnych

1

Sandra Kuś

Zespół Szkół Specjalnych

I ZSZ

 

4,8

2

Katarzyna Stefaniak

Zespół Szkół Specjalnych

I ZSZ

 

4,8

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

1

Monika Machela

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

IV T

 

5,1

2

Patryk Bilski

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

III T

uczestnik etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

 

3

Piotr Gołębiowski

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

III ZSZ

 

4,8

4

Angelika Barczyńska

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

I ZSZ

 

4,8

5

Aleksandra Gorczyca

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

II T

 

5,1

6

Gabriela Pecujko

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

II T

 

5,0

7

Anna Graczyk

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

III T

 

5,1

8

Patrycja Urbaniak

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

III T

 

5,2

9

Julita Michalak

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

III T

 

5,1

10

Dominik Michalak

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

III T

 

5,5

11

Marietta Barańska

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

I T

 

5,2

 

 

 

 


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg