naglowek.jpg
 
Aktualności
Zapraszamy do udziału w sesji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
23-06-2016

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego pan Janusz Kochelski zaprasza na obrady XX sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuje w dniu 30 czerwca br. o godz. 10.00 (czwartek).

 

 Posiedzenie odbędzie się
w Domu Pomocy Społecznej w Przatówku

(Przatówek 1, 98-240 Szadek)

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1.     Otwarcie XX sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.     Ustalenie porządku dziennego obrad. 

3.     Przyjęcie protokołu z XIX sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego. 

4.     Informacja Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji. 

5.     Powołanie Komisji Uchwał. 

6.     Sprawozdanie z realizacji w 2015 r. Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Powiatu zduńskowolskiego na lata 2011-2015.  

7.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2007-2020.  

8.     Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej. 

9.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XIII/109/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2016-2025 – FK.13/16.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XIII/110/15 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 – FK.14/16. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zduńska Wola na dofinansowanie zadania pn: „Rozbudowa ulicy Stefana Żeromskiego na odcinku od ul. Jarosława Dąbrowskiego do ulicy Jana Kilińskiego, ul. Przejazd na odcinku od ul. Zielonej do Placu Krakowskiego, Placu Krakowskiego na odcinku od ul. Przejazd do ul. Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli – FK.15/16.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zduńska Wola na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 119071E w miejscowości Czechy” – FK.16/16.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zduńska Wola – FK.17/16.

14. Interpelacje i zapytania Radnych. 

15. Wnioski i oświadczenia Radnych.

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie posiedzenia XX sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg