naglowek.jpg
 
Aktualności
Ogłoszenie o zmianie wyników konkursu „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”
15-06-2016

Ogłoszenie o zmianie wyników konkursu „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”

 

W związku z uzyskaniem informacji o bardzo dużym podobieństwie projektu, który został wybrany jako najlepsza praca i zajął I miejsce w przedmiotowym konkursie do funkcjonującego już na rynku znaku graficznego (logo), Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Starosty Zduńskowolskiego z dnia 16.05.2016 r. podjęła decyzję o wezwaniu w trybie pilnym autora zwycięskiej pracy do wyjaśnień zaistniałej sytuacji, w kontekście § 4 ust. 7 (cyt. ”Projekt Logo musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym”) oraz § 10 ust. 2 (cyt. „Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, iż przesłane prace stanowią jego wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że zaproponowane projekty są nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej niepublikowane. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich”) regulaminu przedmiotowego konkursu.

 

Wyjaśnienia zostały złożone przez Uczestnika niezwłocznie, w formie pisemnej w dniu 9 czerwca 2016 r. Autor zapewnił w nich, że praca jest dziełem samodzielnym, oryginalnym i nie była inspirowana ani wzorowana na żadnym innym dziele, jednak z uwagi na wizualne podobieństwa oraz na wynikające z tego możliwe konsekwencje prawne złożył on rezygnację z udziału w konkursie i poprosił o wykreślenie z listy laureatów.

 

Z uwagi na powyższe Komisja Konkursowa w dniu 15.06.2016 r. podjęła decyzję o wykreśleniu z listy laureatów pana Alberta Nogali ze Zduńskiej Woli i wybraniu jako miejsca I. pracy, która zajęła miejsce II. w ww. konkursie, tj. pracę panów Jakuba i Mateusza Koniecznych z Firmy Bracia Konieczni z Łasku. Miejsce II zajęła zatem w konsekwencji praca pana Tomasza Donata ze Zduńskiej Woli. Miejsce III zajęła praca pani Kingi Lenke ze Zduńskiej Woli.

 

Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany odrębnie o miejscu i terminie podpisania umowy, uprawniającej do odbioru nagrody pieniężnej w wysokości 2 000 zł brutto.

 

W załączeniu powyższe pismo podpisane przez Wojciecha Rychlika, Starostę Zduńskowolskiego.

 

Poniżej zwycięska praca panów Jakuba i Mateusza Koniecznych z Firmy Bracia Konieczni z Łasku:

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg