naglowek.jpg
 
Aktualności
Powiatowy Urząd Pracy czeka na wnioski
17-05-2016

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli

informuje o możliwości składania wniosków

 

- o zorganizowanie stażu, prac interwencyjnych
oraz szkoleń indywidualnych

w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy
w powiecie zduńskowolskim (II)”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

 

Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, dla których ustalono II profil pomocy i które należą do jednej z poniżej wymienionych kategorii:

- osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem podstawowym, zasadniczym zawodowym, średnim zawodowym i ogólnym),

- osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, dotyczy również okresu przed rejestracją w PUP),

- osoby powyżej 50 roku życia,

- osoby niepełnosprawne,

- kobiety.

 

- o zorganizowanie stażu, prac interwencyjnych,
przyznanie bonu na zasiedlenie
oraz bonu szkoleniowego
osobie bezrobotnej do 30 roku życia

w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie zduńskowolskim (II)” 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne w wieku 18 - 29 lat (nieukończone 30 lat), dla których ustalono II profil pomocy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • nie pracują,
  • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych - w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

 

- o zorganizowanie stażu oraz szkoleń dla osób po 50 roku życia  w ramach środków Rezerwy Ministra

 

 

- o zorganizowanie stażu, szkoleń dla osób w wieku 30 – 50 lat
w ramach Programu Regionalnego

 

 

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

 

 

Wnioski można pobierać ze strony internetowej
www.pupzdwola.pl

 

Informacje:

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli tel: (43) 823 23 27

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg