naglowek.jpg
 
Aktualności
Zapraszamy do udziału w XVII sesji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
21-03-2016

Przewodniczący  Rady  Powiatu Zduńskowolskiego Janusz Kochelski zaprasza na obrady XVII sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, która odbędzie się w dniu 25 marca br. o godz. 10.00.

Posiedzenie odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XVII sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołów:

a) z XV nadzwyczajnej sesji z dnia 09.02.16 r.
b) z XVI sesji z dnia 12.02.16 r.

 

4. Informacja Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Powołanie Komisji Uchwał.

6. Informacja o powstaniu Regionalnego Ośrodka Choroby Nowotworowej i przyjęcie „Programu Profilaktyki Raka Pęcherza Moczowego”.

7. Sprawozdanie z realizacji w roku 2015 „Powiatowego Programu na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009 – 2019 w Powiecie Zduńskowolskim”.   

8. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie powiatu zduńskowolskiego w latach 2010 – 2020.”. 

9. Sprawozdanie z realizacji w roku 2015 „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Zduńskowolskim na lata 2011– 2020”.

10.  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli za rok 2015. 


11.  Sprawozdanie z realizacji w roku 2015  „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017 w Powiecie Zduńskowolskim”.

 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek pomocy społecznej Powiatu Zduńskowolskiego.

14.  Podjęcie uchwały  w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na ich realizację w 2016 r.


15.  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli.


16.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Zduńskiej Woli.


17.  Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Zduńskowolskiego.


18.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli.     


19.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego w zakresie przygotowania i realizacji projektu pn: „Standaryzacja e-administracji i komunikacji elektronicznej wspierającej rozwój społeczeństwa w powiatach i gminach województwa łódzkiego”. 


20.  Sprawozdanie Starosty Zduńskowolskiego z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli „Bezpieczny Powiat Zduńskowolski 2015-2018” za rok 2015. 


21.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XIII/109/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2016-2025 – FK. 4/16.

 
22.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwale Nr XIII/110/15 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 – FK. 5/16. 


23.  Interpelacje i zapytania Radnych. 


24.  Wnioski i oświadczenia Radnych.


25.  Sprawy różne.


26.  Zakończenie posiedzenia XVII sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg