naglowek.jpg
 
Aktualności
Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim - trwa nabór wniosków
15-02-2016

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków o zorganizowanie stażu oraz prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (II)” Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

 

Wnioski będą przyjmowane od 16.02.2016r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

 

 

Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, dla których ustalono II profil pomocy i które należą do jednej z poniżej wymienionych kategorii:

- osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem podstawowym, zasadniczym zawodowym, średnim zawodowym i ogólnym),

- osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, dotyczy również okresu przed rejestracją w PUP),

- osoby powyżej 50 roku życia,

- osoby niepełnosprawne,

- kobiety.

 

 

Organizator stażu jest zobowiązany do zatrudnienia osoby bezrobotnej bezpośrednio po odbytym stażu:

- na podstawie umowy o pracę na okres min. 3 pełnych miesięcy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu,

- na podstawie umowy cywilnoprawnej na okres min. 3 pełnych miesięcy i wartości umowy równej lub wyższej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, jej wartość musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 


W przypadku organizowania prac interwencyjnych preferowane będą wnioski z deklaracją dalszego zatrudnienia po okresie refundacji i wymaganym ustawowo okresie zatrudnienia.

Wnioski z logiem „Promuje Łódzkie” można pobierać ze strony internetowej www.pupzdwola.pl 

Informacje:

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli
pok. 18 oraz 20

tel: (43) 823 23 27 wew. 279, 260

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania
wniosków o zorganizowanie stażu oraz prac interwencyjnych w ramach projektu
„Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (II)”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

 

Wnioski będą przyjmowane od 16.02.2016r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

 

Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, dla których ustalono II profil pomocy i które należą do jednej z poniżej wymienionych kategorii:

- osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem podstawowym, zasadniczym zawodowym, średnim zawodowym i ogólnym),

- osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, dotyczy również okresu przed rejestracją w PUP),

- osoby powyżej 50 roku życia,

- osoby niepełnosprawne,

- kobiety.

 

Organizator stażu jest zobowiązany do zatrudnienia osoby bezrobotnej bezpośrednio po odbytym stażu:

- na podstawie umowy o pracę na okres min. 3 pełnych miesięcy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu,

- na podstawie umowy cywilnoprawnej na okres min. 3 pełnych miesięcy i wartości umowy równej lub wyższej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, jej wartość musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.


W przypadku organizowania prac interwencyjnych preferowane będą wnioski z deklaracją dalszego zatrudnienia po okresie refundacji i wymaganym ustawowo okresie zatrudnienia

Wnioski z logiem „Promuje Łódzkie” można pobierać ze strony internetowej www.pupzdwola.pl 

Informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli
pok. 18 oraz 20; Tel: (43) 823 23 27 wew. 279, 260

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania
wniosków o zorganizowanie stażu oraz prac interwencyjnych w ramach projektu
„Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (II)”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

 

Wnioski będą przyjmowane od 16.02.2016r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

 

Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, dla których ustalono II profil pomocy i które należą do jednej z poniżej wymienionych kategorii:

- osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem podstawowym, zasadniczym zawodowym, średnim zawodowym i ogólnym),

- osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, dotyczy również okresu przed rejestracją w PUP),

- osoby powyżej 50 roku życia,

- osoby niepełnosprawne,

- kobiety.

 

Organizator stażu jest zobowiązany do zatrudnienia osoby bezrobotnej bezpośrednio po odbytym stażu:

- na podstawie umowy o pracę na okres min. 3 pełnych miesięcy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu,

- na podstawie umowy cywilnoprawnej na okres min. 3 pełnych miesięcy i wartości umowy równej lub wyższej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, jej wartość musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.


W przypadku organizowania prac interwencyjnych preferowane będą wnioski z deklaracją dalszego zatrudnienia po okresie refundacji i wymaganym ustawowo okresie zatrudnienia

Wnioski z logiem „Promuje Łódzkie” można pobierać ze strony internetowej www.pupzdwola.pl 

Informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli
pok. 18 oraz 20; Tel: (43) 823 23 27 wew. 279, 260

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg