naglowek.jpg
 
Aktualności
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim - trwa nabór wniosków
15-02-2016

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków o zorganizowanie stażu, prac interwencyjnych oraz przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (II)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 

Wnioski będą przyjmowane od 16.02.2016r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne w wieku 18 - 29 lat (nieukończone 30 lat), dla których ustalono II profil pomocy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

- nie pracują,

- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych - w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

W pierwszej kolejności do udziału w projekcie będą kwalifikowane osoby bezrobotne:

  • z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • długotrwale bezrobotne (w wieku poniżej 25 roku życia pozostające bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, w wieku powyżej 25 roku życia pozostające bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, dotyczy również okresu przed rejestracją w PUP);

 

Osobom do 25 roku życia kwalifikującym się do udziału w projekcie wsparcie musi być udzielone w okresie do 4 miesięcy od dnia rejestracji w PUP.

 


Organizator stażu jest zobowiązany do zatrudnienia osoby bezrobotnej bezpośrednio po odbytym stażu:

- na podstawie umowy o pracę na okres min. 3 pełnych miesięcy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu,

- na podstawie umowy cywilnoprawnej na okres min. 3 pełnych miesięcy i wartości umowy równej lub wyższej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, jej wartość musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.


W przypadku organizowania prac interwencyjnych preferowane będą wnioski z deklaracją dalszego zatrudnienia po okresie refundacji i wymaganym ustawowo okresie zatrudnienia.

 

Wnioski z logiem „Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój” można pobierać ze strony internetowej www.pupzdwola.pl 

 

Informacje:

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli
pok. 1,8,9, 18 oraz 19;

tel: (43) 823 23 27 wew. 265, 264, 262, 279, 280

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg