naglowek.jpg
 
Aktualności
Wręczenie Certyfikatów Ukończenia Edukacji Ogólnopolicyjnej w Zespole Szkół RCKU w Wojsławicach
26-04-2012

26 kwietnia pierwsza grupa kadetów z wojsławickiego Zespołu Szkół – kończących edukację w klasie policyjnej – otrzymała certyfikaty szkolenia policyjnego.

 

Przemówienie dyrektora Zespołu Szkół Ireneusza Stasiaka

Od 1 września 2009 w ZSRCKU w Wojsławicach realizowaliśmy innowację pedagogiczną programowo-organizacyjną w Liceum Ogólnokształcącym SZKOLENIE POLICYJNE. Innowacją objęte były dwie klasy, w których naukę rozpoczęło 65 uczniów, a ukończyło 51 uczniów. Certyfikat Szkolenia Policyjnego uzyskało 35 kadetów, czyli 68,6% kończących naukę, w tym pięciu uzyskało wynik od 90% do 97%.

Obszar tematyczny innowacji obejmował:

- ogólne wiadomości o policji

- psychologię i współpracę policji ze społeczeństwem

- prawo karne materialne

- prawo o wykroczeniach

- kryminologię

- taktyki i techniki interwencji policyjnych

- szkolenie strzeleckie

- kryminalistykę

- działania pododdziałów policji, udzielanie pomocy

- etykę zawodową

- organizację służby prewencyjnej

- pełnienie służby prewencyjnej.

Szkolenie policyjne odbywało się na godzinach lekcyjnych – edukacja ogólnopolicyjna, na zajęciach studyjnych, zajęciach pozalekcyjnych, praktykach na terenie Komend Powiatowych Policji w Zduńskiej Woli, Łasku, Poddębicach, obozie wakacyjnym i śródlekcyjnym „Zielona Szkoła”. Kadeci uzyskali karty pływackie (52 osoby), certyfikaty z samoobrony (46 osób), certyfikaty wyszkolenia strzeleckiego (52 osoby), certyfikaty z pierwszej pomocy przedmedycznej (57 osoby). Zrealizowane zostały wyjazdy do Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Wrocławiu i Katowicach, do Komend Powiatowych
w Zduńskiej Woli, Łasku, do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoły Policji w Słupsku, Szkoły Policji w Katowicach, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu, oddziału Prewencji Policji w Łodzi.

Uczniowie kadeci uzyskali stopnie awansu za wzorowe wywiązywanie się z realizacji zadań innowacyjnych i obowiązków uczniowskich. Najwyższy stopień Super Kadeta uzyskało 6 osób, III stopień – 1 osoba, II stopień – 5 osób, I stopień – 4 osoby, ogólnie na 51 kadetów kończących edukację w liceum 16 osób ma różnego stopnia awanse, co stanowi 29,4%. Uczniowie aktywnie uczestniczyli wspólnie z policjantami w wybranych akcjach, działaniach prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Po każdym semestrze przeprowadzano ewaluację realizowanej innowacji wśród uczniów, rodziców, nauczycieli. Wyniki jednoznacznie wskazywały na pozytywną jej ocenę.

W końcowej ewaluacji 47 kadetów wyraża zadowolenie z wyboru szkoły, takiego samego zdania jest 97,3% ich rodziców. Ankietowani pozytywnie oceniają realizację zajęć ze szkolenia policyjnego, jego pozytywny wpływ na samodyscyplinę, poczucie odpowiedzialności, dbanie o kulturę fizyczną.

Należy stwierdzić, że realizacja innowacji przyczyniła się do rozszerzania oferty edukacyjnej szkoły, podniosła świadomość w zakresie ogólnie pojętego bezpieczeństwa. Fakt noszenia munduru pogłębił świadomość szacunku dla służb mundurowych oraz przekonanie, iż swoim wyglądem, postawą i postępowaniem reprezentują nie tylko tradycję szkoły, lecz również tradycję Narodu Polskiego.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg