naglowek.jpg
 
Aktualności
Zapraszamy na obrady Rady Powiatu Zduńskowolskiego
27-05-2015

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego pan Janusz Kochelski zaprasza na obrady VII sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuje w dniu 29 maja br. o godz. 10.00.

 

Posiedzenie odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, przy ul. Dolna 41.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie VII sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z VI sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego i Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  5. Powołanie Komisji Uchwał.
  6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zduńskowolskiego za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz udzielenie absolutorium za rok 2014 dla Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego:

a)    informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu w 2014 roku,

- projekcja pokazująca najważniejsze dane sprawozdawcze dotyczące roku 2014;

b)    opinia Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdań za rok 2014 – finansowego,                                 a także sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego;

c)    opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące sprawozdania Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z wykonania budżetu za 2014 rok i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zduńskowolskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Zduńskowolskiego za wykonanie budżetu roku 2014;

d)    rozpatrzenie przez Radę Powiatu Zduńskowolskiego sprawozdania finansowego za rok 2014 składającego się z (opinie Komisji Rady Powiatu Zduńskowolskiego):

-  bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

-  łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych    

   jednostek budżetowych,

-  łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków

   zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,

-  łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające  

   z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych;

e)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Zduńskowolskiego za 2014 rok - FK.8/15   

f)     rozpatrzenie przez Radę Powiatu Zduńskowolskiego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (opinie Komisji Rady Powiatu Zduńskowolskiego);

g)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – FK.9/15.  

h)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2014 dla Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego – FK.10/15.  

  1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli w 2014 roku.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy                          w Zduńskiej Woli.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia między Gminą Miasto Sieradz, Powiatem Zduńskowolskim, Gminą Miasto Zduńska Wola, Gminą Zduńska Wola, Gminą Zapolice, dotyczącego przygotowania do realizacji projektu pn: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr III/28/15 w sprawie uchwalenia                      Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2015-2025                  - FK.11/15.  

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr III/29/15 w sprawie uchwalenia  budżetu na rok 2015 – FK.12/15. 

12.  Interpelacje i zapytania Radnych.

13.  Wnioski i oświadczenia Radnych.

14.  Sprawy różne.

15.  Zakończenie VII sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego. 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg