naglowek.jpg
 
Aktualności
Zapraszamy na obrady Rady Powiatu Zduńskowolskiego
22-04-2015

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego pan Janusz Kochelski zaprasza na obrady VI sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuje w dniu 30 kwietnia br. o godz. 10.00.

 

Posiedzenie odbędzie się
w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie VI sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego i Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań zapewniających bezpieczeństwo sanitarno-weterynaryjne prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku na terenie Powiatu Zduńskowolskiego za rok 2014.
 7. Sprawozdanie z realizacji w 2014 r. „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2011-2015”. 
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w powiecie zduńskowolskim za 2014 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Zduńskiej Woli.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach.
 12. Informacja dotycząca rozbudowy i modernizacji Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr III/28/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2015-2025- FK.6/15. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr III/29/15 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 – FK.7/15
 16. Interpelacje i zapytania Radnych. 
 17. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie posiedzenia VI sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg